New Connection
1. Residential / Commercial
a) Paistilahan ang bahay o establisyemento sa inyong Barangay Electrician.
b) Magfill-up ng "application form" at iguhit ang plano ng instilasyon at lokasyon ng inyong lugar.
c) Magtungo sa opisina at isumite ang aplikasyon kalakip ang mga kinakailangang mga "requirements".

                    • Resibo ng kuryente ng kapitbahay
                    • Xerox ng valid I.D. / Brgy. Certificate (Proof of Residency)
                    • Electrical permit para sa taga Aliaga at Muñoz lamang.

d) Kinakailangan na magseminar :

                    Zone-I Office (Talavera) (Every Friday 9:00am to 11:00am)
                    Zone-II Office (Muñoz) (Every Wednesday 9:00am to 11:00am)

e) Matapos magsumite ng aplikasyon at dumalo ng seminar, hintayin ang Inspektor sa inyong bahay o establisimyento upang
malaman kung tama o mali ang instilasyon sa loob ng bahay o establisimyento.
f) Matapos mainspeksyon ay isasauli ng Inspektor sa aplikante ang aplikasyon upang bayaran ang mga sumusunod:

                    1. Insfection fee - 300.00
                    2. Seminar fee -150.00
                    3. Membership fee - 5.00
                    4. Miscellaneous fee - 30.00/outlet
                    5. Service drop wire - 30.00/meter
                    6. Plastic seal - 80.00
                    7. Service card - 50.00
                    8. Screw ball- 25.00
                    9. Bill deposit

                     (1-3 oulets) - 500.00
                    (4-12 outlets)- 1000.00
                    (13 & above) - 1,500.00

g) Matapos makapag bayad ang aplikante at magawan ng connection order ito ay isusumite sa Calibration at sa Warehouse para magawan ng Meter Requisition Voucher (MRV) para sa kuntador at Requisition Voucher (RV) para sa service drop. h) Matapos maisagawa ang naturang mga dokumento ay ilalabas ng Metering Crew ang kuntador at service drop upang ikabit sa mga konsumidores.

2. Industrial (Bago o Wala pang Kuryente)
a) Paistilahan ang establisimyento sa Registered Electricin/Electrical Engineer.
b) Magfill up ng "application form" at iguhit ang plano ng instilasyon at lokasyon sa inyong lugar.
c) Magtungo sa opisina at isumite ang aplikasyon blue print duly signed by Professional Engineer (PPE) kalakip ang mga kinakailangang mga "requirements".

                     • I.D Picture 1x1
                    • Xerox ng valid I.D ng may-ari o awtorisadong kinatawan
                    • Building permit
                    • Proof of ownership
                    • Sertipikasyon ng kompanya kung awtorisado ang kinatawan

d) Matapos magsumite ng aplikasyon hintayin ang Surveyor/Inspector sa inyong establisimyento upang malaman kung tama o mali ang instilasyon sa inyong establisimyento.
e) Matapos ang isinagawang survey o inspeksyon, gagawin ng "bill of materials".
Mga Bayarin:

                     • Bill of materials computed by TSD
                     • MSD requirments
                    • Schedule of Payment
                    • Energy deposit
                    • Energy loss

f) Matapos makapagbayad ang aplikante at magawa ang Connection Order ito ay isusumite sa Calibration at sa Warehouse para gawin ang Meter Requisition Voucher (MRV) para sa kuntador at Requisition Voucher (RV) para sa service drop at iba pang materyales.
g) Matapos maisagawa ang naturang mga dokumento ay ilalabas ng Light Maintenace Crew ang transformer, kuntador at service drop upang ikabit sa mga konsumidores.