Tipid Tips
ILAW - Palagiang linisin ang tubo, ang dumi o alikabok ay nakakabawas ng liwanag hanggang 50 porsyento. Hangga't maari, gumamit ng Flourescen Lamp o Compact Lamp (CFL). Palitan kaagad ang tubo o starter, kung malapit ng mapundi.
ELECTRIC FAN - Kung kinakailangan ang hangin sa isang direksiyon lamang, i-lock ang oscillator kung saan kailangan ng hangin. Panatilihing malinis at libre sa dumi at alikabok ang fan upang hindi ito madaling maluma at masira.
PAGLULUTO - Mas makakatipid kung Liquid Petroleum Gas o LPG ang gagamitin natin sa pagluluto kaysa kuryente. Kung bibili ng gas range o oven, piliin ang Automatic (Electronic) Ignition System. Nakakatipid sa gas ng mga 40 porsiyento at 50 porsiyento sa top burners. Magkaroon ng sistema sa pagluluto.
REF - Sa pagbili ng refrigerator, hanapin ang ENERGY EFFICIENCY FACTOR (EEF) label na nakadikit sa unit. Mas mataas na EEF, mas mahusay at mas matipid sa konsumo ng kuryente. Huwag hayaang kumapal ng labis sa 1/4 pulgada ang yelo sa freezer. Panatilihing malinis at walang sira ang gasket. Panatilihing malinis ang paligid ng condenser coil.
AIRCON - Kung bibili ng Aircoditioner, piliin ang modelo na may mataas na Energy Efficiency Ratio (EER) na makikita sa label na nakadikit sa unit.. Mas mataas na EER, mas mahusay at matipd sa kunsumo ng kuryente. Itama ang kapasidad ng aircon ayon sa laki ng kuwarto na palalamigin. Panatilihing malinis ang air filter ng aircon. Huwag hayaang sumingang ang lamig o pumasok ang mainit na hangin sa kuwartong airconditioned.
COMPUTER & TV - I-off ang tv kung walang nanonood at tanggalin sa saksakan, kung gumagamit ng transformer, huwag pabayaan ang tv o computer sa stand by mode dahil ito ay kumukonsumo din ng karagdagan kuryente. Tandaan na ang sabay-sabay na paggamit ng maraming tv at computer ay karagdagan konsumo ng kuryente.
PLANTSA Magkaroon ng takdang araw sa isang linggo kung saan gagawin ang minsanang pamamalantsa. Mainam na gawin ang pamamalantsa sa umaga kung kailan malamig ang panahon. Unahing plantsahin ang makakapal at mabigat na damit at ihuli ang maninipis.